En del af Odsherred Kommune
Tilgang til ledelse

De retningslinjer for ledere og institutioner, der er vedtaget i kommunen, er som udgangspunkt gældende for centerlederens praksis. Det drejers sig f.eks. om mål- og rammestyringskonceptet og de personalepolitiske retningslinjer samt lederens dispositionsret. 

Udgangspunktet for den personlige ledelse er, at "der, hvor opgaven bliver løst, ved man mest". Det skal ses som et udtryk for, at der i høj grad sker en decentralisering af ansvar og kompetence. Dog er det stadig centerlederen, der har det overordnede "billede" (overblik), og er personen, der skaber sammenhæng mellem de enkelte afdelinger, tilbud og samarbejdspartnere.

Forudsætningen for, at det kan fungere, er at der er en tæt dialog mellem centerlederen, afdelingerne og personalet.

Grundlæggende er anskuelsen, at det lærende perspektiv skal være bærende for på den måde at udvikle en kultur, hvor dialog og samarbejde på tværs kan blomstre.