En del af Odsherred Kommune
Kernekvalifikationer for alt VASAC's personale

Personalet er det bærende element i vores arbejde med at etablere en kultur, hvor alles kvalifikationer kommer i spil på en måde, så det giver borgerne nye kompetencer og dermed centret de bedste vilkår for at løse opgaven for borgeren.

Alle ansatte i Vasac er bekendt med de forventninger, der er for at udføre deres arbejde optimalt.

Selvstyrende:

 • Gennemfører nye ideer til bedre udførelse af jobbet
 • Bruger tilgængelige ressourcer
 • Identificerer egne uddannelsesmål og fortsætter med at uddanne sig
 • Evner at motivere sig selv
 • Beder om hjælp, når der er behov for det
 • Prioriterer opgaver i passende rækkefølge
 • Er selv ansvarlig for at overholde tidsplaner og for at følge op på aftaler og forpligtelser

Beslutningstager, bruger god dømmekraft for at vælge rette metode/handlemåde:

 • Samler og analyserer relevant information
 • Udvikler kreative løsninger
 • Vejer kort- og langtidseffekt af afgørelser og beslutninger
 • Søger assistance og deltagelse af andre,  når det er nødvendigt eller passende
 • Overvejer flere løsninger
 • Forstår og anerkender, hvem afgørelser påvirker og har betydning for
 • Lærer af konsekvenserne af tidligere beslutninger

Teamdeltager, bruger fælles kræfter for at opnå fælles mål:

 • Medvirker og bidrager til og deltager i teamdiskussioner og problemløsningsmøder
 • Viser respekt for alle teamdeltagere
 • Opfylder forpligtelser
 • Deler faglig viden

Kommunikerer/meddeler, udtaler/former og modtager ideer, tanker og information på en respektfuld og effektiv måde:

 • Søger at udveksle information og lytter og observerer interesseret
 • Holder folk informeret med relevant information
 • Taler og skriver klart og konsekvent med en viden og forståelse for tilhørere og læsere
 • Giver direkte og konstruktiv feedback
 • Er åben for feedback

Personlig kunnen og service forståelse/orientering og samarbejder med andre på en måde, der udveksler forståelse og respekt:

 • Håndterer konflikter effektivt og fremmer vinder/vinder-løsninger
 • Udtrykker tanker og ideer ærligt og forholde sig åben til andres ideer
 • Forsøger at forstå og afgrænse behov for interne og eksterne borger
 • Præsenter et positivt og professionelt image
 • Udvikler og opretholder positive relationer, der er gensidigt givende eller begunstigende
 • Værdsætter andres indsats og bidrag
 • Accepterer hinandens personlige og faglige forskelligheder
 • Arbejder effektivt med andre uanset status og position eller stilling