En del af Odsherred Kommune
Hvad kan vi tilbyde?

VASAC kan tilbyde stabile medarbejdere, der i høj grad er motiveret for at udføre et job, hvor der tages hensyn til deres handicap. Oplæring og uddannelse af medarbejderne sørger VASAC for, og såfremt virksomheden ønsker, at medarbejderen på sigt skal løse flere opgaver, vil VASAC iværksætte ny oplæring og eventuel uddannelse, for at medarbejderen kan "matche" de nye krav.